Mały Rynek w Berlinie

W dniach 2 – 4 listopada 2014 nasi reprezentanci wzięli udział w dorocznej konferencji instytucji edukacyjnych z całego świata, ICEF Berlin. „Mały Rynek – wielki świat” – niech to hasło będzie otwierającym naszą relację z tego wydarzenia. Bowiem berlińska konferencja zgromadziła w tym roku rekordową liczbę uczestników: blisko 2500 osób ze 100 krajów!

Zamiast wstępu – kilka faktów, kluczowych dla nas jako organizatorów wyjazdów językowych:

  • sektor edukacyjny rozwija się bardzo dynamicznie. My, szkoły językowe – zarówno lokalne, jak i międzynarodowe - wciąż wprowadzamy nowe metody i rozwiązania technologiczne oraz udoskonalamy już istniejące;
  • w każdym roku, a nawet semestrze, mobilność studentów zatacza coraz szersze kręgi;
  • w epoce globalizacji (tak, tak, kiedyś wielu wzdrygało się na dźwięk tego słowa, ale już od dawna to nasza rzeczywistość!) studia zagraniczne to silny atut na rynku pracy, stawiającym coraz wyższe wymagania.

Czym jest ICEF?

Najpierw rozszyfrujmy skrót: ICEF, czyli International Consultants for Education and Fairs. I rzeczywiście - ICEF łączy osoby i instytucje, związane z sektorem wyjazdów edukacyjnych:

  • ośrodki edukacyjne - uniwersytety publiczne i prywatne, szkoły wyższe i średnie oraz szkoły językowe,
  • agencje rekrutacyjne – biura wyjazdów językowych (takie, jak nasza Szkoła), a także konsultantów edukacyjnych, czy doradców do spraw studiów zagranicznych,
  • firmy z sektora „usług pomocniczych” – agencje zakwaterowania studenckiego, agencje ubezpieczeń, dostawców Internetu, biura podróży, centra informacji turystycznej, itp.

Cel ogólny ICEF Berlin pozostaje ten sam: spotykamy się, by poznać nowe tendencje w edukacji zagranicznej, wymienić się doświadczeniami i opiniami.

Konferencja ICEF Berlin 2014„Mały Rynek” współpracuje z zagranicznymi edukatorami od początku swego istnienia, czyli od roku 1992. Dla nas wydarzenia organizowane przez ICEF – konferencje, seminaria, wizyty w partnerskich szkołach - są najlepszym sposobem na utrwalanie już istniejących oraz nawiązywanie nowych kontaktów. Dzięki tym spotkaniom nasza oferta jest bogata i zróżnicowana, a Wy możecie na nas polegać.
Niemniej ważny jest prestiż konferencji ICEF Berlin: udział w niej to dla nas ważne wyróżnienie! Wszystkie agencje, które chcą wziąć udział w wydarzeniu, są starannie sprawdzane. Oznacza to, że muszą reprezentować instytucje rzetelne, godne zaufania i postępujące w sposób etyczny (tu polecamy zapoznanie się z opinią edukatorów – odsyłamy do filmiku na dole strony).

Warto przeczytać: Historia ICEF

ICEF – to prawie 50 lat działalności, która łączy instytucje edukacyjne na całym świecie. Jak to się zaczęło? W latach 60. XX wieku Karl Badde, niemiecki pedagog i lingwista, założył sieć szkół językowych na Środkowym Wschodzie. I w każdej kolejnej dekadzie podejmował się kolejnych wyzwań: w latach 70. sieć miała już swe centra w Bonn i w Londynie; specjalizowała się w kursach języka arabskiego dla dyplomatów i ludzi biznesu. W połowie lat 80. rozpoczęła działalność wydawniczą: Karl razem z córką i synem stworzyli serię przewodników po ośrodkach edukacyjnych. U progu lat 90. rodzina Badde zajęła się organizowaniem konferencji i targów.
1991 – to rok, w którym powstała organizacja ICEF, czyli International Consultants for Education and Fairs. Przyczyniła się ona do ożywienia i umiędzynarodowienia kontaktów między instytucjami edukacyjnymi a agencjami rekrutacyjnymi na całym świecie. Od tamtego roku wydarzenia, organizowane przez ICEF, zgromadziły dziesiątki tysięcy osób ze… 140 krajów!

To tyle od nas. Teraz zapraszamy do posłuchania/poczytania tego, co mówią inni uczestnicy:

"ICEF provides the Best international forum." (Anna Galanter, SEAL Canada)
"We find it very efficient. We find it Mercedes-Benz of all the workshops.” (David Immanuel, LSI International)
“ICEF (…) brings all the agents under one roof and they are the best agents!” (Keith Zammit, ESE Malta)
“There are a lot of agents out there, but you have to consider reputation when you’re looking and trying to connect with the right type of agent in the region. And I find that ICEF basically does a lot of ground work to read through and find the best representatives.” (Karen M. Courtney, Duke University, USA)
“Quality of the agents has been actually astounding!” (Hong Si, University of Toronto, Canada)

Komentarze

dorota13/11/14uczestniczymy w tym wydarzeniu od kilkunastu lat, nasza wiedza i znajomość rynku przekładają się na treść naszej oferty; to genialne spotkania, cudowne chwile z ludźmi z całego świata , czujemy się na tym rynku świetnie!

Nowy komentarz